“Human Error”

ประโยคหลักที่เอามาใช้สกรีนบนเสื้อยืดของแบรนด์ AVALE Studios


ย้อนกลับไปในปี 2013 สตรีทแวร์จากอังกฤษ AVALE Studios ที่เริ่มจากศูนย์ มีเป้าหมายที่จะสร้างชุดที่ตัดและเย็บเท่านั้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปแบรนด์ได้พัฒนาไปอย่างช้าๆ จนทำให้เราได้เห็นถึงความสามารถทางด้านเทคนิค ที่เน้นการออกแบบ ของ Aaron Vale

ที่ใช้ชื่อว่า “Cold City” ที่มาของคอลเลกชั่นนี้ มาจากเมื่องที่ Aaron Vale เขาอาศัยอยู่นั้นเอง แรงบันดาลใจหลักมาจากการเขาต้องการโอกาศแต่ขาดโอกาสในบ้านเกิดของตัวเอง สื่อให้เห็นว่าช่วงวัยรุ่นของเขาต้องเผชิญกับอะไรมาบ้าง ได้ช่างภาพอย่าง Jay Russell ถ๋ายทอดออกมาในอารมณ์ของภาพพขาวดำนิ่งๆ

คอลเลกชั่น มีทั้งหมด 13 ชิ้น ประกอบด้วย Hoodies และ เสื้อยืด เท่านั้น เห็นได้ว่าคอลเลกชั่นนี้ได้รับอิทธิพลจากภาพกราฟฟิกที่เป็นตัวหนาๆ ที่แข็งแกร่งในสตรีทแวร์ของญ๊่ปุ่น

เข้าไปดูคอลเลกชั่น ของ AVALE Studios “Cold City” ได้เลย